Çavuşoğlu Demir Çelik A.Ş. | Yarım Asırlık Tecrübe...
Çavuşoğlu Metal A.ŞÇavuşoğlu Metal A.ŞÇavuşoğlu Metal A.Ş
(Pazartesi - Cumartesi)
info@cavusoglumetal.com
Melikgazi / Kayseri / TÜRKİYE

Başkanın Mesajı

KURUMSAL

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

Tarihçe Başkanın Mesajı Misyon Vizyon KVKK Politikası Çerez Politikası

Bir sanayi şehri olan  Kayseri'deki  imalat artığı hurda metallerin, ekonomiye kazandırılması amacıyla 1950’li yıllarda Süleyman OĞUZÖNDER tarafından Eski Sanayi Bölgesindeki  200 m’lik arsamızda Çavuşoğlu Hurda Demir Ticaret olarak kurulmuştur. İlk makinemiz Süleyman Oğuzönder tarafından  kendi tasarımı ve imkanlarıyla yapmış olduğu manuel çalışan hurda presleme makinesiydi. 1982 yıllına gelindiğinde işyerimizi Süleyman OĞUZÖNDER iki oğluna Yaşar–Ali OĞUZÖNDER’e işletmeyi devretmesiyle işyerimiz Orta Sanayi Bölgesindeki 800 m2 ’lik yerimize geçerek genç kuşağın ilk atılımını gerçekleştirmiş olduk. 1986 yılına kadar ağır şartlar altındaki çalışmalarımız sonrasında şirketimizdeki makineleşmenin ilk temeli olan araç üstü hurda yükleme makinesi alınmış  ve Kayseri’de bu konuda bir ilke imza atılmıştır. 1989 yılında kurumsallaşma yolunda  aile şirketi hüviyetindeki işletmemiz Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş. ünvanıyla  birlikte kurumsallaşma çalışmalarımız da  başlamıştır.

       1994 yılına gelindiğinde işletmemiz artık kapasite ve yer olarak yeterli olmayan eski yerinden Organize Sanayi Bölgesinde yaptırdığı 7000 m2 açık 3500 m2 kapalı alanı olan modern tesislerine  taşınmıştır. Yine aynı yıl kapasite  artışlarına istinaden İtalya’dan Vezzani S.P.A. firmasından otomatik hurda presleme makinesi ile Finlandiya’dan 5 tonluk tavan vinci alarak makine parkurunu yenilemiş ve geliştirmiştir. 1994 yılından 2000 yılına kadar aylık  500–600 ton hurda işleme  kapasitesine  gelindi.

       2001 yılı, şirketimiz için bir başka atılım yılı olmuş ve Almanya’dan yeni bir pres alınarak aylık 2000-2500 ton işleme kapasitesine ulaşılmıştır. İşletmemizin bir diğer faaliyet kolu olan  ve çalışmış olduğumuz işletmelerden  imalat sonrası çıkan 2. Kalite Boru ve Profil  ve yeni boru profil satışı işiyle de iştigal etmektedir. İşletme kapasitemiz yıllara oranla artarak katlanmış ve şuan 3000 ton/aylık kapasiteye ulaşmıştır.

       2010 yılına gelindiğinde şirket kapasitesini arttırmak amacıyla yeni yatırımlara atılmıştır. Almanyadan sipariş edilen 30x30 ebatlı Presleme makinası ve 2011 yılında Yerli malı 40x40 ebatlı pres makinası ve 7.2 tonluk tavan vinci,  50x50 pres ile kapasitemiz ve yaklaşık 25 personel ile 50.000 ton/yıl  hurda işleme ayırma ve depolama merkezi haline gelmiştir.

       Ayrıca Şirketimizin görüntü ve Çevre kirliliğinı  önlemek amacıyla 70 adet kamyon üstü konteynır mevcudumuz bulunmaktadır. Hurdalar bu konteynırlarda  biriktirilmek suretiyle,  dolmasıyla beraber toplama merkezine götürülmektedir. Çevre illerden hurda sevkiyatında kullanmak 2017 sonunda 5 tır filomuza katılmıştır.

       Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş. olarak 2015 yatırım yılı olmuştur. İncesu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arsımız üzerine 1 MW GES ( Güneş Enerji Santralı) kurulmuş olup elektrik üretimin başlamıştır. Yine aynı bölgede İzabe Tesislerine hammadde sağlamak amayla Hurda Toplama Ayırma Kesme işleme Tesisi kurulmuştur. Bölgesel bir yatırım olan tesis çevre illerden de toplanacak Hurdalarla yıllık 150.000 ton hurda işleyebilecek kapasitede bir tesistir.

       Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş. olarak  bizler hep iyiyi,  hep yeniyi  daima  bir adım önde olmayı ilke  edinmişdir. Şirketimiz her türlü Endüstriyel Metal  Sanayi  atıklarının geri dönüşümü ve ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili faaliyetlerine eskiden olduğu gibi bundan  sonrada büyük bir şevkle devam edecek ve mili ekonomimize yaptığı katkıyla ülkemizin refah seviyesinin artmasına vesile olacağımızdan dolayı sevinçliyiz,  gururluyuz.

Başkan’ın Mesajı

Tüm faaliyetlerimizde temel nokta kaliteyi en üst seviyede yaşamaktır.

 Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş. olarak bizler, hep iyiyi, hep yeniyi, daima bir adım önde olmayı ilke edinmişizdir. Şirketimiz, her türlü metal sanayi atığının geri dönüşümü ve tekrar ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili faaliyetlerine eskiden olduğu gibi bundan sonra da büyük bir şevkle devam edecek ve milli ekonomimize yaptığımız bu katkıyla, ülkemizin refah seviyesinin artmasına katkı sağlayacağımızdan dolayı sevinçliyiz gururluyuz.


Ali OĞUZÖNDER
Yönetim Kurulu Başkanı

 
 
 

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş. olarak misyonumuz;

Hep iyiyi,  hep yeniyi  daima  bir adım önde olmayı ilke edinmişdir. Şirketimiz her türlü Endüstriyel Metal  Sanayi  atıklarının geri dönüşümü ve ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili faaliyetlerine eskiden olduğu gibi bundan  sonrada büyük bir şevkle devam edecek ve milli ekonomimize yaptığı katkıyla ülkemizin refah seviyesinin artmasına vesile olacağız.

 

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş. olarak vizyonumuz;

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, ülkemize, müşterilerimize, ortaklarımıza, yatırımcılarımız ve tüm çalışanlarımıza devamlı değer katarak, yurtiçinde ve uluslararası ortamda lider kuruluşlar arasında olmak.

ÇAVUŞOĞLU DEMİR ÇELİK GERİ DÖNÜŞÜM SAN. TİC. AŞ.6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

  Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş. (“Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.”), yürüttüğü faaliyetler kapsamında işlediği kişisel verilerinizi korumak için, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler; işlenen kişisel veri kategorilerini, kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebeplerini, üçüncü kişilere aktarımı yapılan verileri ve bu aktarımın amacı ile KVKK ve GDPR kapsamında yer alan haklarına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

I. Veri Sorumlusu

    Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
    İnternet Adresi : https://www.cavusoglumetal.com.tr
    Telefon Numarası : 0 352 322 26 31     
            Adres : Organize San. Böl. 34. Cad. 38070 - Melikgazi / Kayseri

II. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan amaçlarla ve kapsamda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olacak şekilde işlenmektedir:

• Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
• Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş. tarafından Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.’a bağlı şirketler arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetinin sürdürülmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş güvenliği ve iş sürekliliğinin temini amacıyla,
• Hizmet standartlarımızı yükseltmek ve geliştirmek amacıyla,
• Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
• Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.‘nın taraf olduğu sözleşmelerin Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş. tarafından eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,
• Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş. ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla,
• Mevzuattaki kanunlar uyarınca, Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş. tarafından düzenlenmesi gereken ticari defterleri, faturaları, banka çek ve bordroları düzenleyebilmek amacıyla,
• Çalışanların, misafirlerin ve Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.’ya ait binaların güvenliğini sağlayabilmek ve giriş-çıkışları kontrol edebilmek amacıyla,
• Çalışan adaylarının işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanların özlük dosyalarının oluşturulması ve Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.’nın insan kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla,
• Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş. bünyesinde çalışan personelin moral ve motivasyonunu, performans düzeyini ve memnuniyetlerini, birbirleriyle ve şirketle olan etkileşimlerini artırmak ve şirkete olan bağlılıklarını sağlamak amacıyla,
• Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.’nın halka açık alanlarında bulunan misafirlerin internete erişimini sağlamak amacıyla,
• Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.’nın ticari satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,
• Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.’nın kurumsal yazışmalarının yapılması amacıyla,
• İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması ve ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,
• Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar üzerine.

III. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlediğimiz kişisel veriler yukarıdaki amaçlar çerçevesinde, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri dikkate alınarak:

• Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklarımıza,
• Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,
• Kanunlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla başta SGK olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
• Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş. bünyesinde istihdam edilen kişilerin sosyal ve mali haklarının karşılanmasını sağlamak amacıyla başta bankalar olmak üzere diğer özel ve kamu tüzel kişiliklerine,
• İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına,
• Müşteri takibi ve müşteri ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş. ve Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.’a bağlı şirketlere, şirketimiz ve Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.’a bağlı şirketlerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu iş ortaklarına, bayilerine ve tedarikçilerine,
• İş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında çalışanların sağlık bilgilerinin sağlıklı bir iş ortamında çalışabilmeleri amacıyla ilgili sağlık hizmeti alınan kurumlara ve sigorta şirketlerine aktarılabilmektedir.

IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş. veya Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş. adına veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beyan, başvuru formları, internet sitesinden doldurulan formlar, özlük dosyası oluşturmak üzere istenen belgeler, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, çağrı merkezleri üzerinden sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da kanunda öngörülen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır. Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.’nın hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

V. İlgili Kişinin KVKK Kapsamındaki Hakları

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş. bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler:

• Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı veya aktarılacağı üçüncü kişileri, alıcıları ve alıcı kategorilerini,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ya da söz konusu işleme faaliyetinin durdurulmasını ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  İlgili kişiler bu haklara ilişkin taleplerini, şirketimizin Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.’nın Organize San. Böl. 34. Cad. 38070 - Melikgazi / Kayseri adresine noter yoluyla çekilecek ihtarname ile veya kimlik ibrazıyla şirketimize yapılacak şahsen başvurular ile iletebilirler. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenmiş olan tarifedeki ücret esas alınır. İlgili kişiler, şirketimize başvuru yaptıktan sonra, söz konusu başvuruya ilişkin yanıttan memnun kalmazlarsa Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikâyet yoluna gidebilirler.

Çerez Politikası
Çerez Nedir?
Günümüzde hemen hemen her web sitesi çerez dediğimiz verileri kullanmaktadır. Çerezler bir
web sayfası ziyareti edildiği zaman tarayıcıdaki kullanıcıların depolandığı dosyalardır.
Çerezler size daha hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için kullanılmaktadır.
Çerezler Neden Kullanılır?
Çerezler ilgili siteye ilk girdiğinizdeki verileri depolayarak bir sonraki ziyaretinizde önceki
ziyaretinizde kullandığınız tercihlerin web sitesi tarafından hatırlanması sağlanarak sonraki
ziyaretlerinizin işlevsel ve kişiselleştirilmiş bir şekilde kullanılmasının sağlanması için
kullanılır.
Ayrıca web sitemizde bulunan 3. Kişi, kurum ve kuruluş sitelerine ait linkler bu 3. Kişilerin
gizlilik politikalarına tabi olup sorumluluk kendilerine aittir. Bu linkler tıklanarak ziyaret
edildiğinde siteye ait gizlilik politikasının okunması önerilmekle birlikte bu siteler ile
Çavuşoğlu Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ’nin herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
Çerez Çeşitleri Nelerdir?
Geçici çerezler: Geçici çerezler, sadece oturum sırasında geçici olarak depolanır ve en kısa
sürede tarayıcınızı kapattıktan sonra kaldırılır.
Kalıcı çerezler: Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayar/ mobil
cihazda kalır ve web sitesine döndüğümüzde sizi tanımak için kullanılır. Kalıcı çerezlerin
süreleri dolana kadar yeni bir çerez yüklenir, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır
Oturum Çerezleri: Ziyaretçilere ait bilgilerin hatırlanması ve web sitesi fonksiyonlarının
düzgün bir şekilde işleyebilmesi için gerekli olan çerezlerdir.
Performans ve analiz çerezleri: Web sitesi ziyaret edilme frekansı ve olası ziyaret edilme
frekansı, olası hata bildirimleri gibi verilerin kullanılarak site ziyaretçilerine daha iyi bir
hizmet vermek amacıyla tutulan verilerdir.
İşlevsellik çerezleri: Ziyaretçilere kolaylık sağlamak amacıyla önceden seçilmiş olan
seçeneklerin hatırlatılmasını sağlayan çerezlerdir.
Çerezlerin Kullanım Amaçları
Çavuşoğlu Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından kullanılmakta olan
çerezlere ait kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:
Güvenlik amaçlı kullanımlar: Web sitenin ve sisteminin güvenliği ve idaresinin sağlanması
amacıyla çerezler kullanılmaktadır.
İşlevselliğe yönelik kullanımlar: Web sitenin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla çerezler
kullanılmaktadır.
Performansa yönelik kullanımlar: Sistemlerin performansını arttırmak amacıyla
performansları değerlendiren ve analiz eden çerezler kullanılmaktadır.
Çerezleri Kontrol Etme ve Silme
Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da silmek için tarayıcınızdan
mevcut ayarları değiştirmeniz yeterli olacaktır. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz
amacıyla kabul/red etme seçeneği sunmaktadır. Yine daha önceden kullanılmasına izin
verdiğiniz çerezlerin silinmesi de mümkündür.
Örneğin Chrome tarayıcısı ile girdiğiniz web sitelerin ilişkin çerezlerinizin silinmesini
istiyorsanız;
Ayarlar> Geçmiş Tarama Verilerini Temizle ’ye tıklamanız yeterlidir. Karşınıza hangi tarih
aralığındaki verilerinizi silmek istediğinize dair bir seçenek gelmesi durumunda ise
çerezlerinizin silinmesini istediğiniz aralığı seçebilirsiniz.
Politika Yürürlük ve Güncellenme Tarihi
Bu politika sitenin açıldığı tarih olan 01.03.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Politikanın güncellenme tarihi ise; 05.01.2021’dir.

Kendi Sektöründe Öncü Makine Parkı | Çavuşoğlu Metal
X